01
03

ผู้นำในการ

แก้ปัญหาสนิม

เริ่มต้นจากการเป็นผู้คิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่ผสมผสาน

ฟิล์มพลาสติกเข้ากับเทคโนโลยี VCI ตราบจนถึง

วันนี้เรายังคงค้นคว้า และทุ่มเทเพื่อคงความเป็น

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสนิมให้แก่ลูกค้าของเรา 

 

ดูผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิม และบรรจุภัณฑ์ประเภท

ฟิล์ม VCI ทั้งหมดของเรา

 

ผู้นำในการ

แก้ปัญหาสนิม

เริ่มต้นจากการเป็นผู้คิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่ผสมผสาน

ฟิล์มพลาสติกเข้ากับเทคโนโลยี VCI ตราบจนถึง

วันนี้เรายังคงค้นคว้า และทุ่มเทเพื่อคงความเป็น

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสนิมให้แก่ลูกค้าของเรา 

 

ดูผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิม และบรรจุภัณฑ์ประเภท

ฟิล์ม VCI ทั้งหมดของเรา

 

02
03

ผู้นำในการ

แก้ปัญหาสนิม

เริ่มต้นจากการเป็นผู้คิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่ผสมผสาน

ฟิล์มพลาสติกเข้ากับเทคโนโลยี VCI ตราบจนถึง

วันนี้เรายังคงค้นคว้า และทุ่มเทเพื่อคงความเป็น

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสนิมให้แก่ลูกค้าของเรา 

 

ดูผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิม และบรรจุภัณฑ์ประเภท

ฟิล์ม VCI ทั้งหมดของเรา

 

ผู้นำในการ

แก้ปัญหาสนิม

เริ่มต้นจากการเป็นผู้คิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่ผสมผสาน

ฟิล์มพลาสติกเข้ากับเทคโนโลยี VCI ตราบจนถึง

วันนี้เรายังคงค้นคว้า และทุ่มเทเพื่อคงความเป็น

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสนิมให้แก่ลูกค้าของเรา 

 

ดูผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิม และบรรจุภัณฑ์ประเภท

ฟิล์ม VCI ทั้งหมดของเรา

 

03
03

ผู้นำในการ

แก้ปัญหาสนิม

เริ่มต้นจากการเป็นผู้คิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่ผสมผสาน

ฟิล์มพลาสติกเข้ากับเทคโนโลยี VCI ตราบจนถึง

วันนี้เรายังคงค้นคว้า และทุ่มเทเพื่อคงความเป็น

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสนิมให้แก่ลูกค้าของเรา 

 

ดูผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิม และบรรจุภัณฑ์ประเภท

ฟิล์ม VCI ทั้งหมดของเรา

 

ผู้นำในการ

แก้ปัญหาสนิม

เริ่มต้นจากการเป็นผู้คิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่ผสมผสาน

ฟิล์มพลาสติกเข้ากับเทคโนโลยี VCI ตราบจนถึง

วันนี้เรายังคงค้นคว้า และทุ่มเทเพื่อคงความเป็น

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสนิมให้แก่ลูกค้าของเรา 

 

ดูผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิม และบรรจุภัณฑ์ประเภท

ฟิล์ม VCI ทั้งหมดของเรา

 

ป้องกันสนิมอย่างง่ายๆด้วยบรรจุภัณฑ์ของ Zerust !

บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ของ Zerust® จะช่วยแก้ไขปัญหาสนิมของคุณ พร้อมช่วยเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทของคุณ จากการลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าของคุณ

นอกเหนือจากข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการป้องกันสนิมของ Zerust® แล้ว เรายังพร้อมให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Zerust®

โปรดเข้าสู่โลกแห่งการป้องกันสนิมผ่าน Zerust® Corrosion Solutions 

คุณรู้หรือไม่ว่าต้นทุนจากการมีปัญหาสนิมที่แท้จริงมีมูลค่าเท่าไร?

บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ของ Zerust® จะช่วยแก้ไขปัญหาสนิมของคุณ พร้อมช่วยเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทของคุณ จากการลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าของคุณ

Zerust ทำงานอย่างไร?

ผลิตภัณฑ์ Zerust® ทำงานโดยการปล่อยไอระเหยที่ไม่เป็นอันตราย ไม่มีพิษ ไม่มีสี สู่บรรยากาศที่อยู่รอบๆ ชิ้นส่วนโลหะของคุณ โมเลกุลป้องกันสนิมจะไปเกาะอยู่บนพื้นผิวโลหะที่สัมผัสทั้งหมด และสร้างฟิล์มหรือชั้นป้องกันที่บางมากๆ (หนาเพียงไม่กี่โมเลกุล) ชั้นโมเลกุลนี้จะยับยั้งปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีบนพื้นผิวของโลหะที่ทำให้เกิดการสนิม พื้นผิวโลหะที่ได้รับการปกป้องโดย Zerust® จะเสมือนได้รับการปกป้องจากเกราะที่จะช่วยป้องกันสนิม ความหมอง ได้อย่างยาวนาน