Health, Safety And
The Environment

สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่ทั้งปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบของอุตสาหกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ Zerust® / Excor® ได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านพิษวิทยา วิศวกรรม และบรรจุภัณฑ์ของบริษัทชั้นนำของโลกหลายแห่ง อีกทั้งยังสอดคล้องกับกฎระเบียบด้านสุขภาพและความปลอดภัยทั่วโลก รวมถึงกฎระเบียบและข้อกำหนดต่อไปนี้:

เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่ทั้งปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบของอุตสาหกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ Zerust® / Excor® ได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านพิษวิทยา วิศวกรรม และบรรจุภัณฑ์ของบริษัทชั้นนำของโลกหลายแห่ง อีกทั้งยังสอดคล้องกับกฎระเบียบด้านสุขภาพและความปลอดภัยทั่วโลก รวมถึงกฎระเบียบและข้อกำหนดต่อไปนี้:

  • สอดคล้องกับกฎระเบียบ REACH (EC No 1907/2006)
  • เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS ของยุโรป
  • ไม่มีสาร SVHC รวมถึงแร่ธาตุที่ยังเป็นข้อขัดแย้ง หรือ CONEG
  • ผลิตภัณฑ์กระดาษคราฟท์ และฟิล์มZerust® VCI ไม่มีสารเคมีที่ระบุไว้ใน California’s Safe Drinking Water & Toxic Enforcement Act of 1986 (Prop 65)
  • ติดฉลากตามระบบ GHS (Global Harmonized System) และเป็นไปตามมาตรฐาน UN GHS, EU CLP, US OSHA HazCom และ CA WHMIS
  • ระบบการจัดการของผลิตภัณฑ์Zerust®ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2015

Zerust® ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

การใช้ Zerust® Corrosion Inhibiting VCI bags และสารเคลือบป้องกันสนิมเพื่อปกป้องโลหะ และการใช้น้ำยากำจัดสนิมเพื่อซ่อมแซมชิ้นส่วน จะช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ของพลังงานที่ต้องใช้ไปในการผลิตชิ้นส่วนใหม่ การป้องกันการเกิดสนิมยังช่วยลดการปล่อย CO2 ที่เกี่ยวข้องกับการนำเศษวัสดุไปแปรรูปเป็นชิ้นส่วนใหม่ และลดขยะที่จะไปทำลายสิ่งแวดล้อม

Zerust® ช่วยในการการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนให้สามารถนำกลับสู่ขบวนการผลิตใหม่ได้

Zerust® ยังเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการปรับเปลี่ยนชิ้นงานที่มีอยู่ ให้สามารถนำกลับเข้ามาสู่ขบวนการผลิตใหม่ได้ Zerust ช่วยลดการผลิตซ้ำ เพราะจะช่วยป้องกันและปรับสภาพชิ้นส่วนต่างๆ เช่น เครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และส่วนประกอบที่มีค่าอื่นๆ ที่เคยมีปัญหาสนิมให้กลับมาอยู่ในสภาพเหมือนใหม่ และนำมาใช้งานได้อีกครั้ง วิธีนี้จะป้องกันไม่ให้เกิดขยะจำนวนมากที่จะต้องถูกนำไปฝังกลบ โดยชิ้นงานที่ผ่านการปรับสภาพใหม่แล้วมักมีอายุการใช้งานในระดับเดียวกับชิ้นส่วนใหม่เดิม พลังงานที่ประหยัดได้จากการรีไซเคิลเหล็กหนึ่งปอนด์สามารถทำให้หลอดไฟขนาด 60 วัตต์ส่องสว่างได้นานกว่าหนึ่งวัน

Zerust® VCI สามารถรีไซเคิลได้

ผลิตภัณฑ์Zerust® ไม่เพียงแต่ป้องกันไม่ให้เกิดของเสียเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ถุงและฟิล์มโพลีของ Zerust® VCI และผลิตภัณฑ์กระดาษคราฟท์สามารถรีไซเคิลได้ 

โปรดตรวจสอบกับข้อบังคับของท้องถิ่นและระดับประเทศ เกี่ยวกับวิธีการในการกำจัดและจัดการขยะเพื่อนำมารีไซเคิล

ข้อมูลด้านสุขภาพและกฎข้อบังคับ

เราตรวจสอบกฎระเบียบระดับโลกที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ยังคงสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารอันตรายได้ต่อไป

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือกำลังมองหาเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) กรุณาติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของ Zerust ที่ดูแลโรงงานหรือหน่วยงานของคุณ